Porady i pomoc dzielnicowego

Porady i pomoc dzielnicowego

Mieszkańcy woj. kujawsko – pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowego pomocy w następujących sprawach:


•    Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
•    Podstawowe poradnictwo prawne.
•    Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
•    Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
•    Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
•    Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
•    Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
•    Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
 

 

Przypominamy również, że w sprawach, w których konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań przez policję należy o tym fakcie informować pod numerami alarmowymi 997 lub 112.  

Powrót na górę strony