Wiadomości

Nakielscy policjanci na spotkaniach profilaktycznych

Data publikacji 13.03.2023

Policyjna profilaktyk i dzielnicowy odwiedzili w ostatnich dniach uczniów w dwóch szkołach na terenie nakielskiej gminy. Podczas spotkań młodzież dowiedziała się jak przepisy regulują ich odpowiedzialność prawną. Natomiast najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

W minionym tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce zostały zorganizowane spotkania profilaktyczne dla  uczniów. Zajęcia prowadziła asp. Zofia Wrzeszcz wspólnie z dzielnicowym mł. asp. Dawidem Sobieszczykiem.

Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję dowiedzieć się, jak przepisy o postępowaniu w sprawach nieletnich regulują kwestie związane z odpowiedzialnością młodych ludzi za łamanie prawa. Policjanci informowali czym są czyny karalne, przedstawiając jednocześnie, jakie kary grożą nieletnim za łamanie norm prawnych. Młodzież dowiedziała się także, że sprawy związane z nieletnimi rozpatrywane są przez sąd rodzinny i nieletnich.

Dzieci z klas I – III miały okazję wysłuchać prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci przypominali dzieciom, jak powinien zachowywać się pieszy uczestnik ruchu drogowego, którą stroną jezdni powinien się poruszać i jak zachowywać, gdy nadjeżdża pojazd. Mundurowi ostrzegali również, aby dzieci nie biegały po drodze, nie grały w piłkę, ani też nie wykorzystywały dróg, jako miejsca zabaw, gdyż może to być bardzo niebezpieczne. Wiele uwagi poświęcono też zasadom zachowania się w kontaktach z nieznajomymi. Mundurowi przestrzegali przed przyjmowaniem słodyczy od obcych oraz informowali, jak należy zachować się w sytuacji, kiedy nieznajomy zaproponuje dziecku podwiezienie do domu.

Na zakończenie spotkania mundurowi przekazali dzieciom odblaski ufundowane przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Nakła.

 

  • Policjantka prowadzi zajęcia z uczniami.
  • Policjantka prowadzi zajęcia z uczniami.
  • Policjant prowadzi zajęcia z uczniami.
  • Policjant prowadzi zajęcia z uczniami.
  • Policjant prowadzi zajęcia z uczniami.
Powrót na górę strony