Wiadomości

Spotkanie policjantów z uczniami szkoły w Anielinach

Data publikacji 17.09.2023

Dzielnicowi i policyjna profilaktyk odwiedzili uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Anielinach. Podczas spotkań młodzież dowiedziała się jak przepisy regulują ich odpowiedzialność prawną. Natomiast najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Wiele ważnych tematów omówili dzielnicowi z sadkowskiego posterunku oraz policjantka zajmująca się profilaktyką podczas spotkania z dziećmi w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Anielinach. Tematykę pogadanek dostosowano do wieku odbiorców.

Najmłodsi uczniowie usłyszeli, jak bezpiecznie korzystać z dróg, jak odczytywać znaki i sygnały drogowe, a także jak wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z osobami obcymi.

W starszych klasach, prócz tematyki związanej z ruchem drogowym, policjanci omówili zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z sieci internetowej oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Policjanci informowali czym są czyny karalne, przedstawiając jednocześnie, jakie kary grożą nieletnim za naruszanie norm prawnych. Młodzież dowiedziała się także, że sprawy związane z nieletnimi rozpatrywane są przez sąd rodzinny i nieletnich.

Na zakończenie spotkania najmłodsze dzieci otrzymały odblaski ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Sadek oraz Starostwo Powiatowe.

 

  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
  • Profilaktyka w szkole w Anielinach.
Powrót na górę strony